LGUVO Sugrįžus

Kategorija

Integracija

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilniaus m.

Apie iniciatyvą

Iniciatyvos autorius - Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija (LGUVO)

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija (LGUVO) „Sugrįžus” veikia jau dešimtmetį. 2007 m. savo veiklą pradėjusi kaip burianti iš Amerikos sugrįžusius, šiandien organizacija yra atvira tautiečiams iš viso pasaulio, skatina juos sugrįžti į tėvynę ir dalintis užsienyje įgyta patirtimi. Organizacija atitinka visas apdovanojimų „Kryptis LIETUVA“ kategorijas: skatina tautiečius sugrįžti į tėvynę ir dalintis užsienyje įgyta patirtimi, padeda ir konsultuoja norinčius sugrįžti, tiek sugrįžusiems, tiek besidomintiems emigracijos problemomis organizuoja bendrus susitikimus ir diskusijas, renginius ir socialines akcijas.

Jau buvo organizuotas ne vienas susitikimas su užsienio lietuvių bendruomenių nariais, teikiant konsultacijas ir patarimus jiems svarstant galimybę sugrįžti. „Sugrįžus“ nariai sako, kad kiekvienas iš jų turi savo istoriją, todėl visus sugrįžusius į tėvynę skatina dalintis užsienyje įgyta patirtimi: „Mes atsivežėme savo viziją ir tam tikrus tikslus, kurių norime siekti dėl Lietuvos – mes norime jai atiduoti save ir savo patirtį, pasiimti kas geriausia iš užsienio ir tai pritaikyti Lietuvoje. Prieš dešimt metų „Sugrįžus“ susikūrė tam, kad padėtumėme vienas kitam. Dabar mes susitinkame ir bendraujame – esame tie žmonės, kurie kartu leidžia laiką. Mūsų organizacijos vienas iš tikslų yra susiburti į bendruomenę ir joje dalintis savo patirtimi.“

„Sugrįžus” nariai, laikydamiesi tradicijų ir nuolat susitikdami, siekia įgyvendinti iškeltus pagrindinius LGUVO tikslus ir uždavinius. Suteikdami žinių apie organizaciją ir jos veiklą, jie įvairiomis priemonėmis visuomenę informuoja tiek apie LGUVO, tiek emigracijos ir kt. klausimais. LGUVO „Sugrįžus“ palaiko ryšį ir lietuvių emigracijos klausimais bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene, jos vadovybe ir atstovybe Lietuvoje.

Organizuojant diskusijas, vyksta susitikimai su LR Seimo nariais, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovais, išlaikant ryšį su JAV organizuojami renginiai su JAV ambasados atstovais. „Sugrįžus“ nuolat rengia kultūrinius, visuomeninius ir savišvietos projektus, dalyvauja bendruose projektuose su kitomis visuomeninėmis, valstybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja įvairias labdaros ir paramos akcijas, švarinimosi talkas ir pan.

Daugiau informacijos: www.sugrizus.lt

Nuotraukos: 1 - LGUVO „Sugrįžus“ 10-mečio minėjime susirinko gausus narių, draugų ir bendraminčių būrys

2 - LGUVO nariai kartu su šeimos nariais ir draugais Valstybės atkūrimo dienos proga surengė simbolinę akciją „Pasaulis Lietuvoje – mes sugrįžome į Lietuvą“ – dalyviai prie Gedimino pilies bokšto susirinko pasipuošę lietuviškomis trispalvėmis ir vėliavomis tų šalių, iš kurių jie sugrįžo ar kuriose jie yra gyvenę.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti