Lietuvių kalbos kursai pasaulio lietuviams ir užsieniečiams

Kategorija

Integracija

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilniaus miestas

Apie iniciatyvą

Iniciatyvos autorė - Vilma Vilkaitė-Leonavičienė

LKKC tikslas - vienyti visus, kurie nori išmokti lietuvių kalbos, pažinti Lietuvą, jos kultūrą, istoriją. LKKC vykdo įvairią veiklą: rengia metodinę kalbos mokymo medžiagą, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, ES projektuose, organizuoja Baltistikos studijas studentams ir įvairaus pobūdžio lietuvių kalbos ir kultūros kursus. Šiemet jau 15 metų rengiamuose intensyviuose vasaros kursuose dalyvavo 112 studentų pagal įvairias LR Vyriausybės programas iš 22 pasaulio šalių - tęsė ar pradėjo mokytis lietuvių kalbos. Pirmą kartą lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose dalyvavo lietuvių kalbos mokytojai iš lituanistinių mokyklų ir švietimo įstaigų užsienyje. Vis daugiau turinčių lietuviškų šaknų studentų atvyksta mokytis lietuvių kalbos. LKKC studentai, grįžę į savo šalis, tampa Lietuvos ambasadoriais.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti