Grįžtu namo

Kategorija

Pritraukimas

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilnius

Apie iniciatyvą

Iniciatyvos autorius - Lietuvos darbdavių konfederacija

Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK) inicijuoja projektą „Grįžtu namo”. Skirtingai nuo mūsų šalies piliečių, emigravusių į kitas šalis, raginimo sugrįžti ir įsilieti į darbo rinką, LDK įsitikinimu, geresnio rezultato galėtų susilaukti pastangos paskatinti grįžti namo emigrantus, kurie norėtų realizuoti save ne kaip darbuotojai, o kaip darbdaviai, t.y. sukauptą finansinį ir intelektinį potencialą realizuotų įkūrę savo verslus.

Tokių emigrantų sugrąžinimo prasmingumą siejame su šiomis aplinkybėmis:

1. Daugumos emigrantų dominuojantis motyvas išvažiuoti buvo ir yra – didesni uždarbiai.

2. Nemaža emigrantų dalis susirado gerai apmokamus darbus, susipažino su verslo vystymo ypatybėmis, užmezgė dalykinius ryšius su tiekėjais ir distributoriais, įgavo verslo kūrimo ir valdymo patirties.

3. Iš pokalbių su reikšmingą ekonominę padėtį svetur pasiekusiais mūsų šalies piliečiais galime konstatuoti, kad jeigu jiems būtų parodytas deramas dėmesys, jie svarstytų sugrįžimo galimybę tikslu kurti verslą.

4. Svarbiausiu sugrįžimo motyvu jie laikytų siekį didesnės socializacijos, kadangi net ir demokratiškiausiose šalyse pilnavertė integracija pirmos kartos emigrantams beveik neįmanoma.

5. Kaip rodo nacionalinio verslo ir užsienio kapitalo įmonių statistiniai ekonominiai rodikliai, pagal darbo našumą ir atlyginimų vidurkį, užsienio kapitalo įmonėse šie rodikliai didesni mažiausiai 30 procentų.

Emigrantų, įgavusių verslo vystymo patirties, sugrąžinimas padėtų tokių iššūkių, kaip minimalios ir vidutinės mėnesinės algos didinimo, spartesnį sprendimą. Išvardintos aplinkybės sudėliotos remiantis emigrantų tiesioginio bendravimo ir apklausų apibendrintais rezultatais.

Didesnė dalis emigrantų, svarstančių sugrįžti, labiau rinktųsi didesnius miestus, kuriuose yra geresnė socialinė ir kultūrinė infrastruktūra. Patraukliausiais miestais būtų Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ar šalia jų esantys rajonų centrai. Diskutuojant su šių miestų savivaldos vadovais, išryškėjos, kad jie, savo galimybių ribose, mielai prisidėtų prie tokios programos praktinio įgyvendinimo.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti