Talentai Lietuvai

Kategorija

Pritraukimas

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilnius

Apie iniciatyvą

Iniciatorius - Diasporos profesionalų tinklas „Global Lithuanian Leaders”

„Talentai Lietuvai” – tai unikali karjeros pradžios Lietuvoje programa, skirta užsienio universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams, sukaupusiems tarptautinės patirties. Programa siekiama jaunuolius sudominti karjeros galimybėmis pažangiausiose Lietuvos įmonėse ir taip prisidėti prie konkurencingą tarptautinį išsilavinimą įgijusių jaunų talentų integravimo į Lietuvos darbo rinką.
 
Kiekvieno sezono metu programoje „Talentai Lietuvai” dalyvauja pažangios ir atviros naujovėms gamybos bei paslaugų bendrovės (pvz., „Lietuvos Energija”, „Swedbank”, „Danske Bank”, „LightConversion”, „KPMG”, "Telia", "Viešosios politikos ir mokslų institutas", "EIKA", "Vinted" ir kitos), galinčios pasiūlyti įdomias pozicijas, kurių metu dirbama su konkrečiais projektais sprendžiant realius iššūkius ir užtikrinančias galimybes kurti aukštos kokybės profesinių pažinčių tinklą.  
 
Ypatingas dėmesys skiriamas darbo ir mokymosi aplinkai, mentorystei ir tobulėjimui, kontaktų tinklo kūrimui, galimybėms tiesiogiai bendrauti su įmonių vadovais ir prisidėti prie svarbių vidinių ir išorinių įmonės procesų tobulinimo. Sėkimingai atranką įveikę programos dalyviai prie įmonės prisijungia 3-6 mėnesių laikotarpiui atlikti konkrečią užduotį ar prisidėti prie įmonėje vykdomo projekto. Kiekviena pozicija apmokama pagal iš anksto pasiūlyme skelbiamas sąlygas arba asmeninį susitarimą tarp įmonės ir programos dalyvio.

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti