ToBeLT

Kategorija

Integracija

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilniaus miesto

Apie iniciatyvą

Iniciatyvos autorius - Jurgis Didžiulis

Bendruomenės telkimo kelionės, siekiant ištyrinėti ir užfiksuoti, ką gyvenantiems užsienyje reiškia ‘’To Be LT’’. Skatiname vienybę ir tarpusavio supratimą formuodami platesnės, visapusiškos, įvairialypės tautinės tapatybės idėją, tapatybės, atsparios šiuolaikinio pasaulio iššūkiams ir, svarbiausia, aprėpiančios visus Lietuvos vaikus.

Per ateinančius dvejus metus planuojamos penkios – aštuonios atskiros kelionės, kurių metu būtų lankomos skirtingų pasaulio kraštų lietuvių bendruomenės.

Planuojama, jog kiekviena kelionė:

Projekto uždavinys yra skatinti vienybę bei vertybes, kuriomis grindžiama Globalios Lietuvos idėja, siekianti apjungti viso pasaulio lietuvius bei asmenis, mylinčius šią šalį ir norinčius prisidėti prie jos tolesnio kūrimo.

Tai pasieksime:

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti