Vilniaus lietuvių namai – kelias į Lietuvą !

Kategorija

Integracija

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilniaus miesto

Apie iniciatyvą

Iniciatyvos autorius - Vilniaus lietuvių namai

Vilniaus lietuvių namai- valstybinė mokykla, kuri gyvuoja jau 27 metus.

Šios gimnazijos paskirtis - lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas, suaugusiųjų ir vaikų formalusis ir neformalusis švietimas. Pagalbos mokyklai ir mokytojui teikimas. Asmenų, nemokančių valstybinės lietuvių kalbos, mokymas.

   Vilniaus lietuvių namų gimnazija sprendžia šiuos uždavinius:

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 385  mokiniai iš 35 pasaulio valstybių. Gimnazija kiekvienais  metais pasipildo apie 50 naujų mokinių iš viso pasaulio. Pradėję mokytis šioje gimnazijoje ir nemokėdami lietuvių kalbos, bet kurio amžiaus vaikai pirmus metus lanko išlyginamąją klasę, kurioje 22 val. per savaitę mokosi lietuvių kalbos, o po metų išlaikę įskaitą pagal Europos Tarybos B1 lygio reikalavimus, mokosi iš lietuviškų vadovėlių bendrojo lavinimo klasėse.

Gimnazijai tenka tikrai neeilinė misija suvienyti tiek įvairių tautybių, papročių, religijų skirtingų vaikų, išmokyti juos lietuvių kalbos, stengtis, kad čia jie jaustųsi saugiai ir gerai.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti