ŠIMTMEČIO DOVANOS
Projektas telkiantis aktyvius piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę įsitraukiant į savanoriškas visuomenines veiklas

DOVANOS PASAULIUI
Užsienio lietuvių darbai užsienio šalių bendruomenėms, nešantys žinią apie Lietuvą

VALSTYBĘ KURIAME MES
Nacionalinis seniūnijų konkursas, skatinantis seniūnijų aktyvumą ir bendruomeniškumą

KITAS 100
Forumas apie ateities verslo, mokslo ir politikos projektus, kurie jungs Lietuvą su užsienio šalimis

ŠIMTMEČIO DOVANOS

Svarbiausias Šimtmečio herojus – kuriantis, aktyvus pilietis. Nacionalinis projektas „Šimtmečio dovanos“ kviečia nevyriausybines organizacijas, švietimo įstaigas, bendruomenes ir kiekvieną Lietuvos žmogų inicijuoti gerus darbus, didinančius pilietiškumą, bendruomeniškumą ir socialinę atsakomybę.  „Šimtmečio dovanos“ siekia įtraukti kuo daugiau žmonių į savanoriškas ir visuomenines veiklas, parodant didelį mūsų šalies turtą - aktyvius ir atsakingus piliečius.

Artėjančio atkurtos valstybės jubiliejaus proga, kviečiame visus tapti herojais įsijungiant į aktyvių ir atsakingų piliečių gretas.

VALSTYBĘ KURIAME MES

Nacionalinis seniūnijų konkursas, skatinantis seniūnijų aktyvumą ir bendruomeniškumą. Konkursas bus vykdomas 2018 – 2019 metais, pirmasis konkurso etapas – 2018 m. vasario mėn. 16 d., kuomet bus paskelbtas konkursas.

Konkurso tikslas – sutelkti Lietuvos seniūnijas kultūrinėms, pilietinėms iniciatyvoms, stiprinančioms valstybingumą; suteikti galimybę seniūnaitijoms, miestų, kaimų ir miestelių bendruomenėms, seniūnijų teritorijose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms ir institucijoms, kraštiečiams, verslui atskleisti savo kūrybines iniciatyvas, pilietinę savimonę ir patriotinę dvasią; puoselėti istorinį kultūrinį paveldą, didinti kultūros bei socialinių paslaugų prieinamumą vietos gyventojams.

Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos seniūnijos. Konkursui gali būti pristatomos jau įvykdytos ar šiuo metu vykdomos veiklos. Seniūnija gali teikti paraiškas ne daugiau, kaip 2 nominacijoms.

Konkurso nominacijos: „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ „Už tautinės savimonės puoselėjimą“ „Už kūrybiškumo ugdymą“ „Už saugią Lietuvą“

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti