Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta kampanija

kviečia padėkoti visiems prisidėjusiems prie Lietuvos ir kiekvieno iš mūsų kelio į sėkmę
Daugiau

Renginiai

Daugiau

Naujienos

Daugiau

Šimtmečio maršrutas

Daugiau

#LT1918

Daugiau

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.

2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos.

Valstybės atkūrimo šimtmečio  akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per Šimtmetį, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam – antrajam Šimtmečiui.

Modernios Lietuvos šimtmetis – sėkmės istorija. Svarbiausi laimėjimai: Lietuvos valstybė tapo Europos ir pasaulio istorijos subjektu; susiformavo moderni piliečių visuomenė, suvokianti laisvės ir su laisve susijusios atsakomybės svarbą; Lietuvos valstybei ir visuomenei atvertos naujos veiklos erdvės.

Moderni Lietuvos valstybė 1918 metais buvo kuriama remiantis visų piliečių lygybės, laisvės ir gerovės principais, tad pirmą kartą Lietuvos istorijoje visi šalies gyventojai ir užsienio lietuviai, apsisprendę būti laisvi, tapo savo valstybės kūrėjais, o okupacijos metais – jos tradicijos saugotojais. Atkurtos Lietuvos šimtmečio herojai – tūkstančiai įvairių tautybių, konfesijų ir socialinių grupių atstovų, kūrusių ir saugojusių Lietuvos valstybingumo tradiciją. Tai – savanoriai, ūkininkai, mokytojai, architektai ir inžinieriai, sportininkai, aviatoriai, įvairių konfesijų dvasininkai, Pasaulio tautų teisuoliai, partizanai, prie sovietmečio neprisitaikę asmenys, žmonės, kūrę Sąjūdį, ir valstybingumo idėją išsaugoję bei lietuviškas tradicijas puoselėję užsienio lietuviai.

Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvą kuriantis žmogus – aktyvus XXI amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi Lietuvos valstybės ir tautos istorijos įvykiai.

Šalia svarbiausio Šimtmečio simbolio – tautinės vėliavos – turime Vytį, svarbiausią mūsų valstybės simbolį, parodantį senosios ir moderniosios Lietuvos jungtį.

Šimtmetis atskleidė, kad mokame iš istorijos gelmės pasiimti tai, ko reikia dabarčiai; jeigu būtina, imamės atsakingo, neretai sunkaus visuomenės ir valstybės tobulinimo darbo; giname laisvę, kai šiai pamatinei vertybei iškyla pavojus; turime drąsos kurti ne tik savo, bet ir Europos bei pasaulio istoriją. Šie dalykai teikia pagrindą didžiuotis atkurtos Lietuvos laimėjimais, įkvepia kurti dabartį ir leidžia viltingai žvelgti į ateitį.

Valstybės atkūrimo šimtmečio programa

2017 m. buvo atnaujinta Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa, kuria siekiama sutelkti Lietuvos žmones ir užsienyje gyvenančius lietuvius švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais, didinti Lietuvos žinomumą užsienyje. Atnaujintą programą galima rasti čia

 Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą sudaro trys pagrindinės kryptys:

Kurk – veiklos, įtraukiančios aktyviai dalyvauti dabarties ir ateities kūrime. svarbiausias Šimtmečio herojus – kiekvienas kuriantis Lietuvą žmogus;

Švęsk – veiklos, vienijančios visuomenę švęsti Vasario 16-ąją ir suvokti jos prasmę;

Pažink – veiklos, kviečiančios pažinti šalį, pasiekimus ir herojus, ir skleidžiančios Šimtmečio naratyvą.

ŠIMTMEČIO DOVANOS
Projektas telkiantis aktyvius piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę įsitraukiant į savanoriškas visuomenines veiklas

DOVANOS PASAULIUI
Užsienio lietuvių darbai užsienio šalių bendruomenėms, nešantys žinią apie Lietuvą

VALSTYBĘ KURIAME MES
Nacionalinis seniūnijų konkursas, skatinantis seniūnijų aktyvumą ir bendruomeniškumą

KITAS 100
Forumas apie ateities verslo, mokslo ir politikos projektus, kurie jungs Lietuvą su užsienio šalimis
ŠIMTMEČIO STARTAS
2017 07 06
Tautiškos giesmės giedojimas ant 100 piliakalnių

ATKURTOS LIETUVOS GIMTADIENIS
2018 02 16
Masinė, įtraukianti ir visą Lietuvą apimanti šventė

DAINŲ ŠVENTĖ
2018 06 30-07 06
Atidarymo diena, skirta Šimtmečiui

LIETUVA PASAULIUI
Lietuvos pristatymai užsienio šalyse (kultūros ir mokslo pasiekimai)
Parodos
Kino filmai

ŠIMTMEČIO PASIEKIMAI IR HEROJAI
Informaciniai ir audiovizualiniai produktai bei informacinės kampanijos, skirtos didžiuotis valstybe, įtraukti į Šimtmečio šventimą ir didinti Lietuvos žinomumą užsienyje

AKCIJA „AČIŪ“
Projektas, įtraukiantis Lietuvos žmones dėkoti ir džiaugtis Lietuvos pasiekimus kuriančiais piliečiais ir užsienio draugais

Kaip atrodys Lietuva?

Ketverius metus Lietuva puošis specialiai valstybės atkūrimo šimtmečio progai sukurtu logotipu.

Susipažinkite filmuke.

Naujasis logotipas yra mūsų visų.

Logotipą naudojant komerciniais tikslais - būtinas leidimas. Užpildytą prasymo forma siųsti simtmetis@lietuva.lt  

Atsisiųsti

Naujos-programos-prezentacija_2017-10-06

Veiklos

Dalyviai

Kontaktai

Neringa Vaisbrodė
Programos koordinatorė
+370 706 63 850
Biruta Zimnicka
Projektų vadovė
+370 706 63 859
Marius Gurskas
Komunikacijos ekspertas
+370 706 63 786
Sofija Selvestravičienė
Vyriausioji specialistė
+370 (706) 61815
Lietuva 100
Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas
+370 706 63 850
Lietuva.lt
Gedimino pr. 11, Vilnius, Lietuva
LT-01103
Šimtmečio logotipo naudojimo teisės
Žiūrėti "Identiteto rinkinys" arba
+370 706 63786

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti