Žemyn
Daugiau nei 1 000 metų – nuo pat Lietuvos valstybės ištakų mus lydi tikėjimas ateitimi.
2018 metais švęsime atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų. Nes mus visada įkvepia ir įkvėps tikėjimas ateitimi. Tikėjimas – mūsų stipriausia kuriančioji galia.
Sunkiausi išbandymai nepalenkė mūsų tikėjimo. Jo vedini 1918 metais atkūrėme Lietuvos valstybę. Žengėme pirmą žingsnį į dabartinę modernią Lietuvos valstybę.
Šimtmečius kūrėme valstybę, kurios žmonės gali laisvai ir nevaržomai dalytis savo pasiekimais su visu pasauliu.

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų

1918 metais po tamsaus periodo šviesūs protai susirenka pasitarti.

Dvidešimt vizionierių: Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Kazys Bizauskas, Mykolas Biržiška, Petras Klimas, Pranas Dovydaitis, Saliamonas Banaitis, Stanislovas Narutavičius, Steponas Kairys ir Vladas Mironas – atkuria Lietuvos valstybę ne ginklais, o tikėjimu ateitimi.

Ketveri šventiniai metai

Ketveri Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metai simbolizuoja valstybės gimimo laikotarpį nuo 1917 m. Vilniaus konferencijos iki 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo sušaukimo. Tai laikotarpis, per kurį Lietuva buvo kuriama mūsų visų rankomis.
 
Šiai progai paminėti ateinančius ketverius metus vyks socialinės iniciatyvos ir įvairūs renginiai – tam, kad būtume vieningi ir toliau kurtume savo šalį tokią, kokios norime.

Kaip atrodys Lietuva?

Ketverius metus Lietuva puošis specialiai valstybės atkūrimo šimtmečio progai sukurtu logotipu.

Susipažinkite filmuke.

Naujasis logotipas yra mūsų visų.

Atsisiųsti

Pasirengimas

Tikėjome Nepriklausomybe prieš šimtą metų, tikime ja ir dabar. Tai įrodėte aktyviai dalyvaudami ir teikdami idėjas bei pasiūlymus dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos projekto. 
 
Įvertinus ir apibendrinus apie 300 pateiktų pasiūlymų, buvo parengta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa
 
Kuriant šią programą ir toliau bus glaudžiai bendradarbiaujama – kasmet programą papildysime naujomis iniciatyvomis.
 
Programos įgyvendinimui vadovauja Vyriausybės vadovo pirmininkaujama komisija. Programos įgyvendinimo priežiūrą atlieka Ministro Pirmininko  sudaryta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupė.

Kontaktai

Lietuva 100
Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas
+370 706 63 850
Neringa Vaisbrodė
Programos koordinatorė
+370 706 63 850
Biruta Zimnicka
Projektų vadovė
+370 706 63 859
Marius Gurskas
Vyriausiasis specialistas
+370 706 63 786
Lietuva.lt
Gedimino pr. 11, Vilnius, Lietuva
LT-01103

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti