2018 m. Kultūros rėmimo fonde numtatyta skirti daugiau lėšų programai „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Patvirtintas pagrindinis kultūros ir meno projektų finansavimo dokumentas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gairės 2018 metams. Pirmasis kitų metų finansavimo konkursas prasidės jau rugsėjo 1 d., todėl kviečiame susipažinti su naujovėmis.

Viena jų – padidinta maksimali projektui skiriama Kultūros rėmimo fondo lėšų santykinė dalis viso projekto finansinio poreikio atžvilgiu: nuo 2018 m. ji jau sudarys 90 procentų. Kaip ir iki šiol, iki 80 procentų bus finansuojami Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai, kultūros ir kūrybinių industrijų projektai – iki 75 procentų, o muzikos ir literatūros leidybos projektai – iki 70 procentų.

Planuojantys teikti paraiškas turėtų atkreipti dėmesį ir į atnaujintas paraiškos ir sąmatos formas.

Profesionalios kultūros ir meno pristatymui užsienio šalyse skirta programa nuo šiol vadinsis „Sklaida užsienyje“. Šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojamos visos profesionalios Lietuvos kultūros ir meno sklaidos veiklos. Kitaip tariant, profesionalios kultūros sklaidos užsienyje projektai nebebus finansuojami kultūros ir meno sričių konkursuose ir VISOS profesionalaus meno pristatymui užsienyje skirtos paraiškos turi būti teikiamos šiai programai. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad programos „Sklaida užsienyje“ lėšomis nebus finansuojamas meno produktų sukūrimas, kūrybinių industrijų projektai, mėgėjų meno veikla, kūrybinių rezidencijų projektai. Taip pat Programos lėšomis nebus finansuojami atlygiai (honorarai), tačiau nebėra taikomas griežtesnis Kultūros rėmimo fondo lėšų santykinės dalies apribojimas, t. y. projektai galės būti finansuojami iki 80 procentų.

Nuo 150 iki 250 tūkst. eurų padidintas programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ finansavimas. Prasidėjus konkursui paraiškas šiai programai galės teikti visų sričių kultūros ar meno sričių atstovai, rengiantys Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai skirtus projektus.

Daugiau informacijos apie naujai patvirtintas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gaires galima rasti čia.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti