Kvietimas teikti paraiškas Šimtmečio iniciatyvų konkursui

Vyriausybės kanceliarija paskelbė Valstybės atkūrimo šimtmečio iniciatyvų konkursą. Nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos kviečiamos teikti jam paraiškas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti iniciatyvas ir projektus, kurie geriausiai prisidėtų prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje numatytų tikslų įgyvendinimo.

„Ypač kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti savo idėjas, kaip Šimtmetis galėtų tapti visos Lietuvos prasminga švente. Raginame pažinti Šimtmetį pasitinkančią Lietuvą ir jos žmones, švęsti Vasario 16-ąją ir kurti tokią šalį, kurios sau linkime“, – šiais žodžiais Šimtmečio minėjimo programos koordinatorė Neringa Vaisbrodė skatina organizacijas aktyviai dalyvauti konkurse.

Komisijos atrinktiems geriausiems konkurso projektams, įvertintiems aukščiausiais balais, bus suteiktas visiškas arba dalinis finansavimas. Konkurso būdu numatoma paskirstyti 120 tūkst. eurų.

2017 m. balandžio 12 d. atnaujintoje Šimtmečio minėjimo programoje nurodyti kertiniai projektai ir trys pagrindinės veiklos kryptys (pažink, švęsk, kurk), atspindinčios esminę Šimtmečio istorinio naratyvo nuostatą, kad Šimtmetis – tai ne konkreti data, o gyvybingi praeities, dabarties ir ateities ryšiai, būtini sėkmės istorijai kurti.

Projekte numatytos „Pažink“ veiklos orientuotos į praeitį ir dabartį: kvies pažinti šalį, jos pasiekimus ir herojus, skleidžiančius Šimtmečio istorinį naratyvą. „Švęsk“ iniciatyvos, orientuotos į dabartį, ragins visuomenę prasmingai švęsti Vasario 16-ąją.  „Kurk“ projektai, orientuoti į ateitį, skatins įsitraukti ir aktyviai dalyvauti kuriant dabartį ir ateitį, įprasmins kertinę šimtmečio istorinio naratyvo nuostatą, kad svarbiausias Šimtmečio herojus – kiekvienas kuriantis Lietuvos žmogus.

Minint Šimtmetį numatoma sutelkti Lietuvos žmones švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti didžiuotis savo valstybe ir būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais, taip pat didinti Lietuvos žinomumą užsienyje. Išsamiau su Šimtmečio minėjimo programa galima susipažinti čia.  

Šimtmečio iniciatyvų konkursui paraiškas priimamos nuo 2017 m. gegužės 4 d. iki gegužės 31 d. Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu simtmetis@lietuva.lt.

Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu ir Projektų, įgyvendinančių Istorinės atminties puoselėjimo programą, konkurso organizavimo tvarkos aprašu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatą: tel. 8 706 63786, el. p. simtmetis@lietuva.lt. 

Konkurso Šimtmečio iniciatyvos aprašas

Projekto, įgyvendinančio istorinės atminties puoselėjimo programą, finansavimo paraiška

2017 m. kovo 15 d. Nr. V-45 Įsakymas Dėl 2017 metų prioritetinių krypčių, kurioms įgyvendinti skiriamos valstybės biudžeto lėšos iš istorinės atminties puoselėjimo programos, sąrašo patvirtinimo.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMA

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti