Kvietimas verslui tapti Valstybės atkūrimo šimtmečio partneriais

2018 metais Lietuva švęs Valstybės atkūrimo šimtmetį. 2017–2019 metais vyks apie kelis šimtus įvairių renginių, minėjimų, bendradarbiaujant su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis bus įgyvendinami Šimtmečiui skirti projektai ir informacinės kampanijos. Lietuva turės puikią galimybę pristatyti užsienio auditorijai savo šalį, kultūrą, įmones, lankytinas vietas.

Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas siūlo privačiam sektoriui galimybę tapti Šimtmečio partneriais remiant renginius, veiklas ir projektus.

Partnerystės sritys

Šimtmečio partneriai gali remti Šimtmečio renginius, veiklas ir projektus neatlygintinai siūlydami prekes bei paslaugas, kurios bus naudojamos šventei organizuoti, viešinti ir Lietuvai pristatyti užsienyje.

Pagrindinės bendradarbiavimo sritys:

  1. Masinio informavimo ir informacinių kampanijų įgyvendinimas.

  2. Komunikacijos paslaugos pasitelkiant partnerių komunikacijos plotus ir kanalus.

  3. Parama ir dalyvavimas projektuose: „Dovana Lietuvai“, „Ačiū“ ir kt. (žr. Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos veiklų planas: http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija).

  4. Lietuvos pristatymas užsienyje.

Partnerių atrankos ir bendradarbiavimo su jais principai

Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas organizuoja Šimtmečio partnerių atranką vadovaudamasis lygiateisiškumo, nešališkumo, skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principais, siekdamas atsirinkti partnerius, kurie geriausiai ir efektyviausia prisidėtų prie Šimtmečio renginių, veiklų ir projektų įgyvendinimo. 

Pasiūlymų pateikimas

Subjektai, siekiantys tapti Šimtmečio partneriais apie savo ketinimą turi pranešti Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatui el. p. simtmetis@lietuva.lt  pateikdami pasiūlymą. Pasiūlyme turi būti nurodyta bendradarbiavimo sritis ir būdas. 

Partnerių matomumas Šimtmečio komunikacijoje bus aptariamas individualiai. Kilus klausimams, prašome kreiptis el. p. simtmetis@lietuva.lt arba tel.: +370 706 63 859, +370 668 42 629.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti