Pašto ženklu bus pažymimas Lietuvos skautų šimtmetis

Minėdamas Lietuvos skautų gyvavimo šimtmetį Lietuvos paštas išleidžia pašto ženklą. Jis apyvartoje pasirodys šį penktadienį, kovo 30 d.

Pašto ženklą „Lietuvos skautams – 100 metų“ sukūrė dailininkas Darius Laumenis. Naujasis pašto ženklas, kurio nominalas – 0,52 euro, bus išleistas 20 tūkst. egzempliorių tiražu.

„Šiemet minimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone savo 100 metų sukaktį švenčia kūrybiškų, patriotiškų ir pilietiškų asmenybių kalvė – Lietuvos skautija. Prie jų šventės jungiasi ir Lietuvos paštas, nešdamas šią ypatingą žinią naujuoju pašto ženklu“, – sakė Lietuvos pašto Korporatyvinių reikalų departamento vadovė Vaida Budrienė.

„Visiems skautams Lietuvoje ir išeivijoje labai svarbu, kad skautų judėjimo šimtmečio proga yra išleidžiamas jiems skirtas pašto ženklas. Tai yra galimybė ne tik skautams ir kolekcininkams įsigyti pašto ženklą, bet ir visuomenei plačiau susipažinti su skautų judėjimu, jo prasme ir vykdoma veikla.

Manau, kad kiekvieno skauto kolekcijoje turėtų būti skautijos šimtmečio pašto ženklas. Kviečiu kiekvieną skautą su šiuo pašto ženklu išsiųsti ne mažiau kaip 10 laiškų, nes tik plačiai skelbiant apie skautišką judėjimą jis plėsis ir įtrauks daugiau pilietiško jaunimo“, – teigė Lietuvos skautijos vadovė Ieva Brogienė.

Kartu su pašto ženklu „Lietuvos skautams – 100 metų“ apyvartoje pasirodys ir pirmosios dienos vokas. Penktadienį pašto korespondencija, apmokama naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Lietuvos skautija yra visuomeninė, savanoriška, nepolitinė organizacija. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties. Lietuvos skautai siekia ugdyti jaunus žmones, siekdami jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.

Š. m. liepos 14–22 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, vyks tautinė skautų stovykla „Laužų karta“. Ji organizuojama Lietuvos skautijos šimtmečio veiklai Lietuvoje paminėti.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti