Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcija

Ko siekiame

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. – milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti atsakomybės už visų mūsų ateitį, laimėjimas. Švęsti šio įvykio šimtmetį galime taip pat tik mūsų žmonių –kūrybingų, atsakingų ir atvirų – dėka.

Todėl ir trumpalaikiai, ir ilgalaikiai šventės tikslai nukreipti į mus pačius – Lietuvos žmones.

Trumpalaikis tikslas – sutelkti Lietuvos gyventojus ir išeiviją valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti. Šio tikslo sieksime:

Ilgalaikis tikslas – didinti socialinę ir pilietinę atsakomybę:

Pamatinė idėja – kūryba, dalijimasis, atsakomybė

Valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcijos idėja įkūnija tris didžiausias Lietuvos žmonių vertybes – kūrybingumą, dalijimąsi ir atsakomybę:

Kiekvieną iš šių vertybių puoselėjame ne tik jubiliejaus metu. Jos mums svarbios ir ilgalaikiu laikotarpiu – tiek Lietuvos istorinės retrospektyvos, tiek ir tolesnės perspektyvos – požiūriu:

Pasirinkti pagrindiniai koncepcijos idėjos elementai – kūryba, dalijimasis ir atsakomybė – iš esmės atitinka ir Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030” įtvirtintas svarbiausias vertybes – atvirumą, kūrybingumą, atsakomybę.

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100. Įkvėpti ateities

Visi trys idėjos elementai – kūryba, dalijimasis ir atsakomybė – į vientisą pasakojimą jungiami žvelgiant iš Lietuvos praeities, dabarties ir ateities perspektyvos:

Į Lietuvos valstybės raidos aspektą įkomponavę šiuos tris idėjos elementus, išgryniname koncepcijos naratyvą, iš kurio natūraliai gimsta valstybės atkūrimo šimtmečio šventės šūkis – ĮKVĖPTI ATEITIES:

2018 m. švęsime valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų. Tačiau moderni valstybė negimė per naktį. Savo istoriją kuriame daugiau nei 1000 metų.

Jau šimtus metų esame atviri pasauliui. Dar 1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas kvietė krikščioniškų Europos miestų gyventojus atvykti į Vilnių ir kartu kurti bendrą ateitį.

Mūsų istorija neatskiriama nuo naujovių įgyvendinimo ir kūrybos. 1579 m. Vilniuje įkūrėme vieną pirmųjų universitetų Vidurio ir Šiaurės Europoje. 1791 m. pirmieji Europoje sukūrėme rašytinę konstituciją.

1918 m. pirmieji Baltijos šalyse atkūrėme nepriklausomą valstybę.

Okupacijos metais mus vedė į priekį tikėjimas laisva ateitimi. 1988 m. gimus Sąjūdžiui, buvome ledlaužiu, kuris griovė totalitarizmo užtvaras, kurdami atvirą Europą be sienų.

Šiandien esame laisvi ir atviri pasauliui. Jausdami atsakomybę už Europos ateitį, ją praturtiname kurdami ir dalindamiesi savo kūriniais bei pasiekimais.

Europai ir pasauliui atveriame intelektinį jaunos visuomenės potencialą, pažangią skaitmeninę infrastruktūrą, patogią erdvę žmogui ir verslui, unikalius gamtos klodus, meno ir kultūros lobyną.

Todėl modernios valstybės jubiliejų pasitinkame su optimizmu, būdami įkvėpti ateities. Tikime, kad jau 2030 metais būsime tarp 10-ies pažangiausių Europos valstybių.

 

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100. Įkvėpti ateities

Leitmotyvas – į ateitį vedantis tiltas

Siekiant jubiliejinių iniciatyvų vientisumo, programos naratyvą ir šūkį lydi vieningas vizualinis ir verbalinis leitmotyvas. Koncepcijos turinį, kuriuo išreiškiame mūsų žmonių kūrybą, atsakingumą ir dalijimąsi, optimaliai atspindi TILTO leitmotyvas:

Valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus laikotarpiu statysime mus vienijančius ir vedančius į ateitį tiltus, įsiliedami į visuomenės skatinimo programas „Šimtmečio savanoriai“, „Šimtmečio ambasadoriai“, „Šimtmečio partneriai“.

Ambicija – pritraukti 1 milijoną savanorių

Viena svarbiausių programų – „Šimtmečio savanorių“ iniciatyva. Ja jubiliejaus šventei sieksime sutelkti 1 milijoną savanorių, kurie vienaip ar kitaip prisidėtų prie valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo. Šiuo projektu puoselėsime mūsų socialinę ir pilietinę atsakomybę.

„Šimtmečio ambasadorių“ programa – tai dar vienas pilietine atsakomybe paremtas projektas. Žinomus Lietuvos ir užsienio visuomenės veikėjus, bendruomenių lyderius kviesime tapti Šimtmečio ambasadoriais, kurie telktų mūsų visuomenę ir garsintų Lietuvos vardą pasaulyje.

„Šimtmečio partnerių“ programa – socialinės verslo atsakomybės projektas, kuriuo skatinsime įmones materialiai prisidėti prie valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir gyventojų siūlomų iniciatyvų, skirtų valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti, įgyvendinimo.

Mūsų tiltai – Lietuvai ir pasauliui

Švęsdami atkurtos valstybės šimtmečio jubiliejų, Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinsime aktyvių piliečių iniciatyvas.

Viena pagrindinių iniciatyvų – „Mūsų tiltai – Lietuvai“, kurios dalyviai sudarys didžiąją dalį šimtmečio savanorių. Šalies gyventojai, bendruomenės kurs ir dalinsis darbais ir kūriniais, skirtais jubiliejų švenčiančiai Lietuvai – nuo parkų atnaujinimo, medžių sodinimo, mokyklų papuošimo, renginių įgyvendinimo iki kultūrinei veiklai skirtų erdvių įrengimo. Tokiu būdu visą Lietuvą sujungsime jubiliejinių kūrinių tiltu.

Analogišką iniciatyvą, pavadintą „Lietuvos tiltai – pasauliui“, įgyvendinsime ir užsienio šalyse, kurdami ir dalindamiesi savo kūriniais su visu pasauliu. Pasitelkę Lietuvos Respublikos atstovybes užsienyje, išeivijos lietuvių bendruomenes, skatinsime svetur gyvenančius tautiečius ir tarptautinę veiklą vykdančias Lietuvos įmones kurti ir viešai pristatyti savo darbus, renginius ar projektus, svarbius konkrečioms šalims ir jų visuomenei  

Rezultatas – pilietiškai atsakinga visuomenė

Valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus programos rezultatai atspindi keliamus tikslus ir uždavinius, susijusius su visų mūsų socialine ir pilietine atsakomybe.

Iki 2020 m. sieksime pritraukti 1 mln. savanorių – gyventojų, prisidėjusių prie šventinių iniciatyvų kūrimo ir įgyvendinimo.

Jubiliejaus programos renginiuose sutelksime ne mažiau kaip 1 mln. dalyvių.

Iki 2020 m., vykdydami jubiliejaus programos iniciatyvas ir kitus pilietinės atsakomybės skatinimo projektus, sieksime, kad visuomenės pilietinės galios indeksas padidėtų ne mažiau kaip 5 procentiniais punktais. 

Koncepciją galite atsisiųsti čia

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti