„Ne imti, bet duoti“

Iniciatyvų kategorijos
Laikas bendrystei
Laikas aplinkai
Laikas kitam
Laikas dalijantis žiniomis
Renginio vieta
Vilnius, Kaunas, Panevėžys
Data
2018.01.01 - 2018.12.31
Įtrauktų žmonių skaičius
150
Paskirtas laikas (valandomis)
4500
Organizatorius
VšĮ „Ne imti, bet duoti“
Kontaktai
https://neimtibetduoti.com
Mūsų tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos formavimo skatinant jaunuolių domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padedant užpildyti mokymosi spragas, gilinant akademines žinias ir padedant ruoštis brandos egzaminams, mažinant jaunuolių socialinę atskirtį visuomenėje, skatinant jų socializaciją ir integravimąsi į gyvenamą aplinką, padedant (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą, skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą, savanorių ir jaunuolių laisvalaikį, neformalųjį ugdymą, jaunuolių ir organizacijos narių tobulėjimą, ugdant jų pilietiškumą. Per 2018 m. pasiekti rezultatai: Pagerėjo daugumos jaunuolių mokymosi rezultatai mokyklose. Užpildytos jų mokymosi spragos, taigi moksleiviai kryptingai ruošiami pagrindinio ugdymo patikroms ir brandos egzaminams. Teigiamai keitėsi moksleivių požiūris į švietimą ir gyvenamą aplinką. Į organizuojamas veiklas įtrauktas jaunimas (moksleiviai, studentai, nesimokantis, nedirbantis ir mažiau motyvuotas bei mažiau galimybių turintis jaunimas), taip skatinant ne tik savanorystę Lietuvoje, bet ir suteikiant galimybę prasmingam ir saugiam laiko praleidimui bei socializacijai mažiau motyvuotam ir mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Ugdėme atsakomybės ir pareigingumo jausmą, laiko planavimo įgūdžius jaunuoliams iš vaikų globos namų ir savanoriams. Tvarkėme aplinką, prisidėdami prie tvarios ir saugios visuomenės bei gyvenamos aplinkos kūrimo. Kūrėme mūsų didelės bendruomenės "šiltus" santykius per bendras neformalias veiklas.
Atgal
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti