ŠIMTMEČIO DOVANA
Projektas telkiantis aktyvius piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę įsitraukiant į savanoriškas visuomenines veiklas

DOVANOS PASAULIUI
Užsienio lietuvių darbai užsienio šalių bendruomenėms, nešantys žinią apie Lietuvą

VALSTYBĘ KURIAME MES
Nacionalinis seniūnijų konkursas, skatinantis seniūnijų aktyvumą ir bendruomeniškumą

KITAS 100
Forumas apie ateities verslo, mokslo ir politikos projektus, kurie jungs Lietuvą su užsienio šalimis

TAUTIŠKOS GIESMĖS GIEDOJIMAS ANT 100 PILIAKALNIŲ

Valstybės atkūrimo šimtmetį švęsti pradėjome 2017 m. liepos 6 d., kuomet Tautišką giesmė nuskambėjo Dubingiuose, kur vyko pagrindinis renginys pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, ir ant 100 Lietuvos piliakalnių bei visame Pasaulyje. Liepos 6 d. 21:00 val. lietuviai visame pasaulyje sustojo kelioms minutėms, kad atiduotų pagarbą savo Tėvynei. Užgimusi minint Lietuvos tūkstantmetį, ši unikali mūsų tautos iniciatyva, palaikoma aktyvių piliečių ir bendruomenių, jau tapo naujųjų laikų tradicija. Tai gyvas įrodymas, kad ir nedidelė tauta gali daryti didelius ir reikšmingus dalykus.

ATKURTOS LIETUVOS GIMTADIENIS

Vasario 16-oji – labai reikšminga diena kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. 1918m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 2018 m. vasario 16-oji kvies visus Lietuvos žmones švęsti garbingą mūsų Valstybės jubiliejų ir prisiminti tuos, kurių dėka Lietuva tapo sėkmės istorija.

DAINŲ ŠVENTĖ

Jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 m. dainų šventė skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. „Vardan tos…“ yra Lietuvos valstybės himno – „Tautiškos giesmės“ frazė. Ši giesmė tapo šventės idėjų pagrindu, visų jos renginių jungtimi. Pagarba Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms, tiesos, šviesos, doros siekimas, kvietimas santarvei, vienybei, prasmingo būdo gyventi ir dirbti ne dėl asmeninės, bet dėl Lietuvos gerovės teigimas – pamatinės giesmės vertybės, kurios menine kalba bus permąstomos ir aktualizuojamos šventėje.

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti