ES piliečiams

Norintiems Lietuvoje dirbti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės bendrijos ir Šveicarijos piliečiams leidimų nereikia. Tai numato 2006 metų kovo 15 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562 / 2006 nuostatos.

Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvą ilgiau negu trims mėnesiams per pusę metų ir atitinkantiems bent vieną iš įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, jų teisei gyventi Lietuvoje patvirtinti išduodama Vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma.

Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių piliečiams taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. Europos Sąjungos piliečių šeimų nariams, kurie nėra šios Sąjungos piliečiai, išduodami Europos Sąjungos leidimai gyventi.

Daugiau apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje skaitykite čia.