ES piliečiams

Norintiems Lietuvoje dirbti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės bendrijos ir Šveicarijos piliečiams leidimų nereikia. 

Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvą ilgiau negu trims mėnesiams per pusę metų ir atitinkantiems bent vieną iš įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, jų teisei gyventi Lietuvoje patvirtinti išduodama Vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma.

Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių piliečiams taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. Europos Sąjungos piliečių šeimų nariams, kurie nėra šios Sąjungos piliečiai, išduodami Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi - šalyje kortelės.

Daugiau apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje skaitykite čia.