Ne ES piliečiams

Ne Europos Sąjungos piliečiai, ketinantys dirbti Lietuvoje, privalo įsigyti leidimą dirbti. Tai reikia padaryti iki atvykimo į Lietuvą, nebent užsienietis nuo šios pareigos yra atleistas (daugiau informacijos - įstatyme Dėl užsieniečių teisinės padėties).

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki dvejų metų. Jame nurodomos pareigos ir įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje bus dirbama. Kitokie terminai galioja dirbant sezoninius darbus ar atvykus stažuotis.

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygas ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su Vidaus reikalų ministru (leidimus dirbti išduoda Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jo gavimo dienos).

Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Užsieniečiui, ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, Lietuvos darbo birža išduoda sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. O sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (pakeitimo) užsieniečiui, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą (ES mėlynoji kortelė), priima Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.


Daugiau apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje skaitykite čia.