Gauk leidimą

Jei esate iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės Erdvės Bendrijos ar Šveicarijos ir norite dirbti Lietuvoje, Jums nereikės jokio leidimo. Tereikės savo buvimą mūsų šalyje įteisinti nustatytos formos pažyma. Jei esate ne Europos Sąjungos pilietis ir ketinate dirbti Lietuvoje, turėsite įsigyti leidimą dirbti. Tai reikia padaryti dar iki atvykimo į Lietuvą.

Jei norite būti tikri, kad Jūsų profesija ar profesinė veikla pripažįstama Lietuvoje, patikrinkite Reglamentuojamų profesijų duomenų bazę. Joje savo šalyje reglamentuojamas profesijas deklaruoja kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė.

Taip pat pasidomėkite, ar Jums reikia leidimo gyventi Lietuvoje.

Leidimas laikinai gyventi - dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.  Leidimas laikinai gyventi mūsų šalyje išduodamas ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams. 

Leidimas nuolat gyventi suteikiamas tiems, kurie ketina nuolat gyventi Lietuvoje ir patvirtina užsieniečio kaip nuolatinio gyventojo statusą. Toks leidimas išduodamas penkeriems metams.

 

ES piliečiams

Norintiems Lietuvoje dirbti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės bendrijos ir Šveicarijos piliečiams leidimų nereikia. 

Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvą ilgiau negu trims mėnesiams per pusę metų ir atitinkantiems bent vieną iš įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, jų teisei gyventi Lietuvoje patvirtinti išduodama Vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma.

Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių piliečiams taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. Europos Sąjungos piliečių šeimų nariams, kurie nėra šios Sąjungos piliečiai, išduodami Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi - šalyje kortelės.

 

Ne ES piliečiams

Ne Europos Sąjungos piliečiai, ketinantys dirbti Lietuvoje, privalo įsigyti leidimą dirbti. Tai reikia padaryti iki atvykimo į Lietuvą, nebent užsienietis nuo šios pareigos yra atleistas (daugiau informacijos - įstatyme Dėl užsieniečių teisinės padėties).

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki dvejų metų. Jame nurodomos pareigos ir įmonė, įstaiga ar organizacija, kurioje bus dirbama. Kitokie terminai galioja dirbant sezoninius darbus ar atvykus stažuotis.

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygas ir tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su Vidaus reikalų ministru (leidimus dirbti išduoda Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jo gavimo dienos).

Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Užsieniečiui, ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, Lietuvos darbo birža išduoda sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. O sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (pakeitimo) užsieniečiui, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą (ES mėlynoji kortelė), priima Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Naudingos nuorodos

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti