Rask darbą

Jei norite įsidarbinti Lietuvoje, pirmiausia siūlome apsilankyti Darbo biržos interneto svetainėje arba atvykti į bet kurį jos padalinį – nemokamai gausite informacijos, galėsite pasitarti, užduoti klausimų. Ieškodami darbo Lietuvoje galite pasinaudoti ir EURES – Europos užimtumo tarnybos – paslaugomis arba kreiptis į tarpininkavimo įdarbinant agentūras.

Visoje Europoje, o nuo 2010-ųjų – ir Lietuvoje įdarbindamos tiek savoje šalyje, tiek užsienyje jos negali imti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Tai palengvina darbo paieškas, sukuria visiems vienodas sąlygas.

Prieš įsidarbindami Lietuvoje susipažinkite su mūsų šalies Darbo kodeksu – įstatymu, apibrėžiančiu darbo santykius, užmokestį, darbo ir poilsio laiko sąlygas bei kitus dirbant būtinus žinoti dalykus.

 

Informavimas ir konsultavimas

Padėtį Lietuvos darbo rinkoje stebinti Darbo birža nemokamai informuoja ir konsultuoja ieškančiuosius darbo ir darbdavius.

Tačiau Darbo biržos paslaugomis gali naudotis ne vien bedarbiai, bet ir turintieji darbą: jie gali peržiūrėti biržos interneto svetainėje esančius darbo skelbimus, naudotis savarankiškos informacijos paieškos terminalais, dalyvauti profesinio orientavimo renginiuose, sužinoti, kaip tinkamai parengti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir paskelbti jį Darbo biržos skelbimų bazėje ar peržvelgti joje jau esančius darbo pasiūlymus. Specialios darbo paieškos sistemos yra sukurtos ir akademiniam jaunimui bei senjorams.

Darbo biržos skyriai įsikūrę visose savivaldybėse.

 

EURES tinklas

EURES yra Europos užimtumo tarnyba. Jos paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominėje erdvėje. Šios tarnybos konsultantai nemokamai padeda ir pataria užsienyje norintiems dirbti asmenims, informuoja apie laisvas darbo vietas, padeda rašyti prašymus, parengti gyvenimo aprašymus (CV). EURES paslaugomis gali naudotis ir darbuotojų svetur ieškantys darbdaviai.

Europos užimtumo tarnybos duomenų bazėje kaupiama ir nuolat atnaujinama informacija apie gyvenimo ir darbo, mokymosi sąlygas, švietimą ir pragyvenimo išlaidas, teisės aktus, mokesčių sistemą įvairiose šalyse.

Norint pasinaudoti EURES paslaugomis nebūtina būti užsiregistravus Darbo biržoje. Lietuvoje veikia dešimt šios tarnybos konsultantų visuose LDB skyriuose.

 

Tarpininkavimas įdarbinant

Įdarbindamos tiek savoje šalyje, tiek užsienyje tarpininkavimo agentūros negali imti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių už darbo suradimą. Tai numato Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje. Nuo 2010-ųjų ši direktyva įtraukta ir į Lietuvos teisės aktus, taip pat išplėstas asmenų, galinčių teikti įdarbinimo agentūrų paslaugas, sąrašas. Daugiau informacijos rasite Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

 

Darbo kodeksas

Lietuvos Darbo kodeksas sukurtas atsižvelgiant į kitų Europos valstybių patirtį. Jį sudaro trys dalys – bendrosios nuostatos, kolektyviniai darbo santykiai ir individualius darbo santykius reguliuojančios normos. Šiame dokumente taip pat aprašomi  individualaus įdarbinimo klausimai, darbo ir poilsio laiko sąlygos, darbo užmokesčio ir kitų garantinių išmokų bei kompensacijų klausimai, darbo drausmės, materialinės atsakomybės ir darbuotojų saugos bei sveikatos sąlygos, individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, pateikiama pavyzdinė darbo sutartis.

Lietuvoje darbo ir apmokėjimo santykių klausimus kuruoja Valstybinė darbo inspekcija.

Naudingos nuorodos

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti