Apdovanojimai Kryptis LIETUVA

APDOVANOTOS INICIATYVOS

Nominacijoje „Už paskatinimą sugrįžti ir įsidarbinti Lietuvoje“  apdovanota privati Lino Stankaus iniciatyva „Backto.lt“. Jos organizatoriai rengia konferencijas lietuviams užsienio šalyse, skleidžia sėkmingo verslo Lietuvoje idėjas, padeda rasti partnerių ar potencialių darbdavių tėvynėje. 
 
Nominacijoje „Už indėlį konsultuojant sugrįžtančius“ geriausiai įvertintas Migracijos Informacijos Centro portalas sugrįžtantiems www.renkuosiLietuva.lt. Šio centro specialistai asmeniškai konsultuoja norinčius grįžti į Lietuvą ir teikia visą juos dominančią informaciją apie įsidarbinimą, mokslus ir studijas, integraciją ir kitus klausimus. 
 
Nominacijoje „Už pagalbą sugrįžusiems integruotis Lietuvoje“ pagerbti Vilniaus lietuvių namai. Jau 27-erius metus juose laukiami lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys, užsieniečiai ar Lietuvos piliečiai, atvykę ar grįžę nuolat gyventi Lietuvoje. Čia stengiamasi suvienyti skirtingų tautybių ir religijų žmones, išmokyti juos lietuvių kalbos, kultūros ir tradicijų.  
 

Apdovanojimų „Kryptis LIETUVA“ tikslas ­­– pagerbti biudžetines ir viešąsias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, socialiai atsakingo verslo įmones ir privačius asmenis, kurie savo iniciatyvomis skatina svetur gyvenančius tautiečius sugrįžti ir dirbti Lietuvoje, konsultuoja sugrįžusius arba norinčius sugrįžti, padeda integruotis parvykusiems po daugelio metų, praleistų svetur.

Kas galėjo teikti paraiškas?
 
Biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, verslo įmonės ir privatūs asmenys.
 
NOMINACIJOS
 
Už paskatinimą sugrįžti ir įsidarbinti Lietuvoje
 
 Lietuvos, kaip patrauklios vietos gyventi, dirbti ir mokytis, įvaizdžio formavimas.  Lietuvos pasiekimų ir sugrįžusių žmonių sėkmės istorijų viešinimas, pagalba sugrįžusiems įsidarbinti.
 
 
Už indėlį konsultuojant sugrįžtančius
 
 Sugrįžusių arba planuojančių parvykti konsultavimas jiems aktualiausiais klausimais. Informavimas apie švietimo sistemą, vaikų darželius, mokyklas, įsidarbinimo galimybes, sveikatos priežiūros sistemą, būsto nuomą ar įsigijimą. Asmeninės pagalbos teikimas tvarkantis dokumentus valstybės ar savivaldos institucijose. 
 
 
Už pagalbą sugrįžusiems integruotis Lietuvoje
 
Sugrįžusių integravimas į vietos bendruomenes, pagalbos teikimas adaptacijos Lietuvoje laikotarpiu, pavyzdžiui, lietuvių kalbos kursų organizavimas, psichologinių konsultacijų teikimas, laisvalaikio veiklų vaikams inicijavimas ir organizavimas. Vietinių bendruomenių kūrimas, pavyzdžiui, žmonių, gyvenusių tam tikroje šalyje ir sugrįžusių, telkimas.
 
 
Apdovanojimų „Kryptis LIETUVA“ idėja
 
Visuomenė taip pat buvo kviečiama siūlyti idėjas, kaip paskatinti svetur gyvenančius tautiečius sugrįžti ir dirbti Lietuvoje, padėti integruotis savo šalyje po daugelio metų, praleistų svetur. "Kryptis Lietuva" idėjos papildė "Idėja Lietuvai" pasiūymų aruodą.
 
 Iniciatyvas ir idėjas buvo galima registruoti interneto svetainės skiltyse „Registruok iniciatyvą“ arba „Pasiūlyk idėjąiki 2017 m. spalio 20 d. 
 
 
 „Kryptis LIETUVA“ geriausios iniciatyvos apdovanotos 2017 m. spalio 30 d. vykusio Lietuvos diasporos forumo metu. Iniciatyvas vertino ir geriausias atrinko  Vyriausybės kanceliarijos sudaryta komisija. 
 
Apdovanojimus inicijavo ir organizavo Vyriausybės kanceliarija. Globėjas – Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.
 
Visi KARTU kurkime Lietuvos sėkmės istoriją!  
 
SUSISIEKITE: KryptisLietuva@lietuva.lt arba  8 (706) 61818.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti