Apie projektą

Migruojančią Lietuvą pakeisti į sugrįžtančią galime, tačiau tam reikalingos ne tik valstybės institucijų pastangos, labai svarbus nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, verslo įmonių ir kiekvieno iš mūsų indėlis. 

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur.
 
KL citatos-02-02
 
Susitelkę PRISTATYKIME visuomenei gerąsias inciatyvas, kuriomis 
• užsienio  lietuviai skatinami sugrįžti ir iš naujo atrasti galimybes Lietuvoje 
• padeda lengviau integruotis parvykusiems po daugelio metų, praleistų svetur.
 
Mes TIKIME, kad Lietuva gali būti:
naujos gyvenimo pradžios vieta
neribotų karjeros galimybių vieta
naujų idėjų įgyvendinimo vieta
patraukli šeimos kūrimo vieta
 
Esame TIKRI, kad Lietuva turi:
kuriančių ir besidalijančių žmonių
aktyvių nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių
socialiai atsakingo verslo įmonių
iniciatyvų, skatinančių sugrįžti į Lietuvą arba padedančių integruotis parvykusiems.
 
Tad norime sužinoti KAS Jūs ir KĄ VEIKIATE – pasidalykite savo iniciatyva arba idėja su mumis!

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti