Asociacija „Emigracijos šviesuoliai“

Kategorija

Integracija

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Visa Lietuva

Apie idėją

Idėjos autorė - Viktorija Tauraitė

Siūloma įkurti asociaciją „Emigracijos šviesuoliai“, kuri suburtų intelektualius Lietuvos emigrantus, skatintų juos grįžti į Lietuvą, integruotis, dalintis gerąja patirtimi Lietuvoje, kurti Lietuvos sėkmės istoriją bei prisidėti prie šviesesnės šalies ateities kūrimo.

Emigrantai šviesuoliai – įvairių sričių (pvz.: ekonomikos; filosofijos; matematikos; fizikos; edukologijos ir kt.) ekspertai, kurie tam tikru laikotarpiu buvo emigravę iš Lietuvos, tačiau sugrįžo, siekdami kurti šviesesnę ateitį Lietuvoje. Emigrantų šviesuolių kiekvienas asociacijos narys turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą ir / arba reikšmingos patirties tarptautinėse įmonėse, kuria nori dalintis su kitais Lietuvos piliečiais.

Asociacijos pavadinimas – emigracijos šviesuoliai, kuris simbolizuotų intelektualius Lietuvos emigrantus, norinčius savo žiniomis bei patirtimi pasidalinti su lietuvių bendruomene ir kurti čia geresnę ateitį.

Asociacijos misija – skatinti grįžti ir integruoti intelektualius lietuvius emigrantus į Lietuvos darbo rinką.

Asociacijos vizija – emigrantų šviesuolių bendruomenės rūpinimasis Lietuvos jaunimu, verslu ir valstybės ateitimi.

Pagrindinės numatomos asociacijos funkcijos:

Asociacijos tikslas – suburti emigrantus šviesuolius, kurie nori ir gali kurti šviesesnę ateitį Lietuvoje.

Asociacijos šūkis – „Šviesos greičiu atgal į Lietuvą!“

Taigi asociacijos vykdoma veikla galima būtų ne tik paskatinti lietuvius grįžti į šalį, padėti jiems integruotis, bet ir siųsti svarbią žinią visuomenei, kad emigruoja ir talentingi Lietuvos gyventojai, kurie galėtų prisidėti prie šviesesnės ateities kūrimo Lietuvoje.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti