Loterija „Vytis“

Kategorija

Pritraukimas

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Visa Lietuva

Apie idėją

Idėjos autorė - Viktorija Tauraitė

Siūloma organizuoti lietuvių emigrantų loteriją, kurios pagrindinis prizas – darbo, būsto ir socialinių garantijų užtikrinimas nugalėtojui ir jo šeimai Lietuvoje.

Loterijos pavadinimas – Vytis, kuris simbolizuotų grįžusius emigrantus, pasiryžusius kovoti dėl savo Tėvynės, kurti Lietuvos sėkmės istoriją, prisidėti prie geresnės ateities kūrimo, garsinančius bei skatinančius garsinti Lietuvą tarptautiniame lygmenyje.

Loterijos organizavimo tikslas – skatinti grįžti intelektualius lietuvius emigrantus į Lietuvą, integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie šalies gerovės kūrimo.

Loterijos sąlygos. Loterijoje galėtų dalyvauti lietuviai emigrantai, turintys pastovų darbą užsienyje ir norintys grįžti su šeimos nariais į Lietuvą bei kurti šviesesnę ateitį gimtojoje šalyje.

Loterijos eiga. Loterija būtų vykdoma dviem etapais. Pirmajame etape būtų atrenkami pagrindinio prizo pretendentai remiantis pateikta informacija (plačiau žr. pirmasis etapas). Antrajame etape būtų organizuojamas interviu su atrinktais pagrindinio prizo pretendentais (plačiau žr. antrasis etapas). Asmuo, kuris sėkmingai įveiktų pirmąjį ir antrąjį etapus būtų viešai skelbiamas loterijos „Vytis“ nugalėtoju.

Pirmasis etapas. Lietuviai emigrantai naujai įkurtam loterijos organizavimo ir vykdymo komitetui (ar kitam priskirtam komitetui) pateiktų išsamią informaciją apie save ir savo šeimos narius: amžių, gyvenamąją vietą, darbovietę, užimamas pareigas, neto darbo užmokestį, išsilavinimą, darbo stažą, šeimyninį statusą ir šeimos narių skaičių, nurodytų pagrindines priežastis, kurios paskatino emigruoti iš Lietuvos ir pan. Tokios informacijos nauda: būtų surenkama tikslesnė informacija (kiekybinė ir kokybinė) apie emigravusius lietuvius, kuri suteiktų galimybę tiksliau identifikuoti emigrantų skaičių, emigravimo priežastis ir pan. Asmenys, kurie pagal pateiktą informaciją būtų identifikuojami, kaip perspektyvūs ir ypač naudingi ir reikalingi Lietuvai (privačiame ar viešajame sektoriuje) dabar ir ateityje, patektų į antrąjį loterijos etapą. Informaciją vertinantis komitetas kiekvieno pretendento pateikiamą informaciją įvertintų balu dešimtbalėje sistemoje pagal nustatytus ir patvirtintus svarbiausius kriterijus.

Antrasis etapas. Tiesioginio ar nuotolinio interviu metu atrinkti pretendentai pristatytų save ir savo ateities lūkesčius ekspertų komisijai. Komisija taip pat vertintų ir pretendento motyvaciją grįžti, dirbti ir toliau gyventi Lietuvoje. Remiantis pirmojo ir antrojo etapo rezultatais būtų nustatomas bendras pretendento įvertinimo balas. Didžiausią balą surinkęs pretendentas būtų viešai skelbiamas nugalėtoju.

Pagrindinis prizas. Nugalėtojui ir jo šeimai būtų siūlomas darbas atitinkantis jo išsilavinimą ir identišką darbo užmokestį, kaip iki tol gyventoje užsienio šalyje. Taip pat būtų suteikiamos socialinės garantijos ir gyvenamasis būstas, kurio vertė atitiktų užsienyje turimo turto vertei.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti