Pastebėjau užsienio šalyje

Kategorija

Konsultavimas

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Vilniaus savivaldybė

Apie idėją

Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA) pasiekiamas susitarimas, kad visos savivaldybės – LSA narės savo internetiniuose tinklalapiuose padarytų užsklandas – “Pastebėjau užsienio šalyje” ir viešintų informaciją apie grįžusius (o jei ir negrįžusius, tai neabejingus savivaldybei, kurioje gyveno, ar kurioje dabar gyvena giminaičiai ar draugai), taip pat viešintų idėjas ir patarimus, ką ir kaip būtų galima daryti, ką reiktų keisti savivaldybėje, o kartu ir Lietuvoje. LSA direktoratas sistemingai darytų pateikiamos gerosios patirties apibendrinimus ir viešintų.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti