ŠIMTMEČIO DOVANOS
Projektas telkiantis aktyvius piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę įsitraukiant į savanoriškas visuomenines veiklas

DOVANOS PASAULIUI
Užsienio lietuvių darbai užsienio šalių bendruomenėms, nešantys žinią apie Lietuvą

VALSTYBĘ KURIAME MES
Nacionalinis seniūnijų konkursas, skatinantis seniūnijų aktyvumą ir bendruomeniškumą

KITAS 100 -
Konkursas paramai gauti studijuojantiems užsienyje
Logo

MES VISI BRANGINAME SAVO LAIKĄ.
KASDIEN RENKAMĖS JĮ LEISTI SAVAIP.
O KAM JĮ SKIRSI TU?

Jau antrus metus projektas ,,Šimtmečio dovanos“ kviečia Šimtmečio proga padovanoti savo laiko Lietuvai. Būkime aktyvūs ir neabejingi piliečiai, kuriems rūpi, kurie patys kuria malonesnę aplinką, tvirtesnę bendruomenę, rūpinasi kitais ir įgalina kitus. Skirkime savo laiko vienam iš daugelio savanorystės projektų!
Šiemet projektą pradedame ,,Savanorystės mėnesiu“ – kviečiame savanoriauti kartu su savo kolegomis, draugais, artimaisiais.

KAIP DOVANOTI ŠIMTMEČIO DOVANAS?


Kviečiame registruoti dovanas pagal šias kategorijas:

LAIKAS BENDRYSTEI -
kuriame bendruomenės, kolektyvo ar organizacijos tradicijas, suburiančias žmones leisti laiką kartu, skatiname pilietiškumą, stipriname socialinius ryšius, švenčiame nacionalines, miesto ar bendruomenės šventes.
LAIKAS GRAŽESNEI APLINKAI -
tvarkome ir gražiname savo bendruomenės, kaimo, miesto, aplinką; surinktos šiukšlės viešose erdvėse, pasodintos gėlės ar medžiai, nudažyti suoliukai, suremontuota vaikų žaidimo aikštelė, suremontuota tvora ar padarytas remontas bendruomenėje nepasiturinčiai šeimai.
LAIKAS KITAM -
pasirūpiname mūsų aplinkoje gyvenančiais neįgaliaisiais, sergančiais, vienišais senjorais, vaikais, nepasiturinčiomis šeimomis, skirdami savo dėmesį ir laiką.
LAIKAS DALIJANTIS ŽINIOMIS -
dalinamės savo profesinėmis žiniomis, kurios įgalina kitus siekti savo tikslų(konsultavimas verslumo, komunikacijos, IT, amatų, teisiniais, projektų valdymo ar kitais klausimais).

Dovanas registruoti gali nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos, privatūs asmenys ar įmonės.


Užregistruotos ir atrinktos Šimtmečio dovanos bus viešinamos informacinių partnerių pagalba, taip suteikiant daugiau viešumo gražioms iniciatyvoms ir skatinant prisijungti prie savanoriškos veiklos kuo daugiau žmonių.

Gruodžio 3 d. bus surengta šventė visiems dovanojusiems Šimtmečio dovanas!

Registruok dovaną

NACIONALINIS LIETUVOS SENIŪNIJŲ KONKURSAS

,,VALSTYBĘ KURIAME MES“

KONKURSO TIKSLAI:

KONKURSO UŽDAVINIAI:

NOMINACIJOS:

KONKURSAS VYKDOMAS 2018 – 2019 METAIS ŠIAIS ETAPAIS:

Pirmasis konkurso etapas

2018 m. sausio 26 d. paskelbta konkurso pradžia. Iki birželio 1 d. kultūros ministro nustatytos formos anketos teikiamos elektroninėje konkurso svetainėje www.lrkm.lrv.lt/valstybekuriamemes. Informacija apie konkursą skelbiama Kultūros ministerijos bei konkurso partnerių interneto svetainėse.

Antrasis konkurso etapas

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. vertinimo komisija pagal pateiktas anketas atrenka iki 7 kandidatų kiekvienai nominacijai trečiajam konkurso etapui.

Trečiasis konkurso etapas

Nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. vertinimo komisija lankosi seniūnijose, atrinktose antrajame konkurso etape, ir išrenka geriausias seniūnijas kiekvienoje nominacijoje.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti