Dažniausiai užduodami klausimai

Kuo skiriasi dvi Lietuvos nepriklausomybės dienos – Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji?

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, o Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

Prieš beveik šimtą metų pasirašytame valstybės atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos Taryba pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1000 metų. Tuo skiriamės nuo Latvijos ir Estijos, kurios 2018 m. paminės savo valstybių įkūrimo šimtmetį. Galime pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą metų pirmieji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme demokratine santvarka besiremiančią nepriklausomą valstybę.

Skirtingai nei prieš beveik šimtą metų, 1990 m. atkuriant šalies nepriklausomybę, Lietuvos, kaip valstybės, terminas jau buvo iš esmės aiškus: šalis turėjo konkrečias sienas, patvirtintas tarptautinėmis sutartimis, bei administracinio valdymo tinklą. Kitaip tariant, Kovo 11-osios aktas skelbė šalies nepriklausomybės, o ne pačios valstybės atkūrimo pradžią.

Ką Lietuvai reiškia valstybės atkūrimo šimtmetis?

Lietuva – vyriausia iš Baltijos valstybių, savo istoriją kurianti daugiau nei 1 000 metų. Mūsų valstybė 2018 m. vasario 16 d. minės reikšmingą ir išskirtinę Lietuvos istorijos datą – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Prieš šimtą metų iš Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų rankų gavome priesakus visomis išgalėmis saugoti, turtinti ir gražinti valstybę. Taip buvo pradėta atkurti nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės istorija, žengtas pirmas ryžtingas žingsnis į dabartinę modernią Lietuvos valstybę. 

Kodėl valstybės atkūrimo šimtmetis bus švenčiamas 4 metus?

Valstybės atkūrimo šimtmetį švęsime nuo 1917 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus konferencijos, kuri numatė nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą, Steigiamojo Seimo sušaukimą ir įkūrė Lietuvos Tarybą, darbo pradžios iki 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo sušaukimo. Tai valstybės gimimo laikotarpis, kuriam būdinga valstybės formų paieška, diplomatinis ir ūkinis aktyvumas, pasiaukojamos savanorių ir visos kitos Lietuvos kariuomenės kovos už nepriklausomybės apgynimą, parlamentarizmo ir demokratinių valstybės struktūrų formavimas.

Kokie Lietuvos valstybės atgimimui svarbūs istoriniai įvykiai šventinių renginių metu bus minimi?

Vilniaus konferencija, vykusi 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis;
Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimas 1918 m. vasario 16 dieną;
pirmasis Lietuvos pripažinimas de facto ir de jure 1918 m. kovo 23 dieną;
pirmosios Lietuvos Laikinosios Konstitucijos priėmimas 1918 m. lapkričio 2 dieną;
pirmojo Ministrų kabineto sudarymas 1918 m. lapkričio 11 dieną;
Lietuvos kariuomenės įkūrimas 1918 m. lapkričio 23 dieną;
Respublikos Prezidento institucijos įsteigimas 1919 m. balandžio 4 dieną;
Lietuvos Steigiamojo Seimo išrinkimas 1920 m. balandžio 14–15 dienomis.

Ko sieksime minėdami valstybės atkūrimo šimtmetį?

Švęsdami valstybės atkūrimo šimtmetį sieksime ugdyti visuomenės socialinę ir pilietinę atsakomybę, raginsime aktyviai  įsitraukti į šiam jubiliejui skirtų iniciatyvų įgyvendinimą ir dalyvauti renginiuose, stengsimės sutelkti Lietuvos gyventojus ir išeiviją modernios valstybės stiprinimo idėjoms įgyvendinti.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti