Meninė muzikinė-literatūrinė kompozicija „Ieškau Tėviškės“- lietuviško žodžio šventė „Lietuviais esame mes gimę“, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti

Iniciatyvų kategorijos
Laikas bendrystei
Renginio vieta
Panevėžys
Renginio adresas
Alfonso Lipniūno progimnazija, Klaipėdos g. 138, Panevėžys
Data
2018.05.07 - 2018.05.12
Laikas
09:05
Įtrauktų žmonių skaičius
300
Paskirtas laikas (valandomis)
10
Organizatorius
Danguolė Kviliūnienė, Loreta Palavenienė
Kontaktai
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1047/Menin%C4%97%20muzikin%C4%97-literat%C5%ABrin%C4%97%20kompozicija%20%E2%80%9EIe%C5%A1kau%20T%C4%97vi%C5%A1k%C4%97s%E2%80%9C%2C%20skirta%20Lietuvos%20100-me%C4%8Diui%20ir%20%C5%A0eimos%20dienai%20pamin%C4%97ti.h
Meninė muzikinė-literatūrinė kompozicija „Ieškau Tėviškės“, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti Žodi! Tu esi tas, kuris kiekvienam mūsų gali išdidžiai pasakyti: „Be manęs jūs nė žingsnio!“ Tereikia jį ištarti – beregint atsiranda ant stalo puikiausių valgių ir gėrimų, bereikia jį ištarti – ir lazda ima kulti nedorėlį. Ali Baba, užmiršęs žodį, nebegali su pripiltais lobių maišais išeiti laukan: durys nebeklauso – nebeatsiveria... Kodėl labai svarbu mokėti savo gimtąją kalbą? Daug atsakymų ir visi jie teisingi… Bet svarbiausias atsakymas slypi sakinyje „Lietuviais esame mes gimę“. Dramos studijos „Nykštukas“ mažieji aktoriai,1a ir 1b klasių mokiniai, vyresnių klasių mokiniai Emilija Imbrasaitė, Urtė Čeponytė, Aivaras Žlibinas, Meda Mikalauskaitė, Milanas Rinkevičius, specialioji pedagogė Gražina Bernotaitė, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė, muzikos mokytoja Loreta Palavenienė, pradinių klasių mokytoja Danguolė Kviliūnienė kartu su žiūrovais ieškojo Tėviškės ir Gimtinės. Beieškodami Tėviškės, ieškojo Savęs. Viso spektaklio metu skambėjo žodžiai, skirti Lietuvai ir Šeimai. Visi supratome, kad pasaulyje daug gražių šalių ir miestų, tačiau žmogui pati gražiausia ta Žemė, kurioje jis gimė. Ta žemė – jo namai, ta Žemė – jo Tėvynė. Žiūrovai kartu su aktoriais mokėsi išgirsti Tėvynės kalbą. Supratome, kad kiekvienas Lietuvos žemėlapyje esantis Žemės lopinėlis į Mus prabiltų, privalome mokėti ne tik prakalbinti, bet ir išgirsti jo kalbą. Spektaklio dekoracijų autorė mokytoja Vitalija Balčiūnienė, talkino mokytojas Alminas Raišelis, spektaklio operatorius kompiuterių priežiūros specialistas Aurimas Makutėnas, spektaklį fotografavo mokytoja Laima Norvaišaitė. Už pagalbą, šiltus ir nuoširdžius žodžius, skatinimą dėkojame progimnazijos direktorei Vilmai Petrulevičienei ir pavaduotojai Ligitai Urbelienei. Už tautinę aprangą nuoširdų ačiū tariame mamai Daliai Šumskienei, mokytojai Vidutei Želvienei, mokytojai Reginai Zigmantienei, mokytojai Vaidai Kielienei, lopšelio-darželio „Papartis“ bendruomenei. Džiaugiamės, kad spektaklį žiūrėjo labai daug žiūrovų: progimnazijos bendruomenė, lopšelių-darželių, specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro ugdytiniai ir pedagogai, miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso dalyviai, TAU universiteto dalyviai, tėveliai ir kiti svečiai. Dėkojame visiems žiūrovams už gėles, saldžias dovanėles, šypsenas ir aplodismentus. Tikime, kad spektaklis padėjo surasti Tėviškę, suprasti lietuviško žodžio svarbą ir galią. Tad pakelk galvą, lietuviškas žodi, pakelk galvą, mylima Lietuva! Dramos studijos vadovė Danguolė Kviliūnienė, muzikos vadovė Loreta Palavenienė
Atgal
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti